Za trojím osvěžením okolo Rudice

START: Rudice - Větrný Mlýn, 

Pěší trasa -> vydejte se za nejvyšším podzemním vodopádem v České republice - do Rudického propadání, na trase vás čeká osvěžení ještě u jedovnického vodopádu, Klostermannovy studánky a v cíli na zahrádce restaurace Tumperek.

Výchozí místo: Rudice - Větrný mlýn
Cílové místo: Rudice – restaurace Tumperek


Náročnost:  Lehká
Délka trasy: 6,5 km
Typ trasy: pěšky

STRUČNÝ POPIS TRASY:
1. START: Větrný mlýn a informační centrum Rudice
2. Vydejte se po zelené a NS Jedovnické rybníky a Rudické propadání
3. Po 500 m dojdete k lesní křižovatce, odbočte vpravo a pokračujte po naučné stezce
4. Dojdete ke skalním masivům, kde odbočíte doleva na lesní cestu ke skalnímu masivu Kolíbky
5. Pokračujte po lesní cestě až k Rudickému propadání, u rozcestí se opět napojíte na naučnou stezku
6. Od Rudického propadání pokračujte po naučné stezce až k Salmově huti
7. Odtud se kousek vrátíte směrem na Křtiny, po silnici až ke křížku, odbočte doprava na lesní cestu, ta vás zavede k jedovnickému vodopádu
8. Pokračujte po lesní cestě kolem mokřadů až k Rudické bráně, odbočte vpravo a vydejte se na Horní Rozepř
9. Stezka Horní Rozepř vás zavede na NS Rudické doly, dojděte až k rozcestí Klostermannova studánka, které vás zavede k osvěžení.
10. Poté pokračujte směrem na Rudici po stezce NS Rudické doly, po cestě půjdete kolem propasti Krchůvek a bývalého domu Seč.
11. Dojděte až odpočinkovému místu U Hrušky, zasloužený odpočinek vás ovšem čeká až v restauraci Tumperek v Dělnickém domě.

 

PODROBNÝ POPIS TRASY:
Cílem trasy je poznání okolí geografického středu Moravského krasu, hornické obce Rudice. Výchozím bodem za trojím osvěžením okolo Rudice je místní větrný mlýn, který je jednou z dominant obce. Od mlýna se vydejte po trase naučné stezky Jedovnické rybníky – Rudické propadání. Dojděte až ke skalnímu amfiteátru Kolíbky, který je nejen oblíbeným místem horolezců, ale také lokalitou, kterou si často vybírají filmaři pro natáčení pohádek. Odbočte do lesa a po nádherném kořenovém schodišti sestoupíte do míst, kde se vody Jedovnického potoka propadají pod zem (Rudické propadání). Chladný mlžný opar z tříštící se vody a stín okolních lesů vám poskytne první osvěžení na trase. Pokračujte po naučné stezce směrem na Jedovnice. Jakmile u Hugovy huti vyjdete z lesa, odbočte doprava na štěrkovou cestu směrem k silnici na Křtiny a u kříže se vydejte podél lesa opět doprava. Tato lesní pěšina vás přivede ke štěrkové cestě jménem Horní Rozepř. Zde doporučujeme ověřit si cestu na mapě či mobilním telefonu, pěšina není značená turistickou značkou. (Pokud nemáte mapu, u kříže dojděte k silnici a po 500 metrech podél silnice vpravo odbočte přímo na Horní Rozepř). Vydejte se směrem na Křtiny, projděte okolo krásného starého buku až do míst, kde se cesta kříží se zelenou turistickou značkou. Zde najdete druhý cíl našeho výletu – Klostrmannovu studánku. Křišťálově čistá voda ze studánky vás osvěží nejen v parních letních dnech. Dále pokračujte po zelené turistické značce zpět směrem k Rudici,projděte okolo jezírka U Černých hlín, a ze zelené trasy odbočte na cyklotrasu číslo 5119. Po levé straně na vás mezi stromy vykoukne malebný lom Seč, kde se dříve těžily keramické písky. Březovou alejí přijdete ke kapli sv. Barbory a svůj výlet můžete zakončit třetím osvěžením třetím - na zahrádce restaurace Tumperek v Dělnickém domě.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE:

1. Větrný mlýn Rudice
- stojí na výšině Tumperk (510 m n. m.) v jihovýchodní části obce Rudice
- větrný mlýn byl postaven v roce 1865 Matějem a Františkou Ševčíkovými
- je památkově chráněný (zapsán v roce 1964)
- mlýn je holandského typu s kamennou kruhovou zdí, silnou u země 135 cm, o výšce 7,5 m; původně měl otáčivou střechu na dřevěné válečkové dráze, pokrytou šindelem
- v současnosti se ve mlýně nachází muzeum věnované historii obce Rudice, mineralogii, speleologii, železářství a hornictví

2. Rudické propadání
- leží ve střední části CHKO Moravský kras severně od města Brna, poblíž obcí Jedovnice a Rudice
- jde o nejmohutnější propadání v Moravském krasu (vody Jedovnického potoka postupně padají až do hloubky 90 metrů; v propadání se tak nalézá jeden z nejvyšších vodopádů v České republice)
- s Rudickým propadáním bezprostředně sousedí skalní útvar Kolíbky, který je oblíbeným místem horolezců i filmařů

3. Salmova (Hugova) huť
- jde o pozůstatky vysokopecního provozu na zpracování železné rudy v lokalitě Stará huť v údolí Jedovnického potoka
- byla založena roku 1746 hrabětem Antonínem Hugem Salmem; koncem 19. století byla z nedostatku okolních rud zrušena tavba železa a huť uzavřena
- na místě hutního areálu vznikla z části za první republiky větší pila
- jediným autentickým pozůstatkem bývalé hutě je v současnosti vysoká kamenná opěrná zeď ve svahu nad levým břehem potoka, při lesní cestě, u zdi je dobře patrný klenutý oblouk otvoru tunelu (náhonu), kterým se k huti přiváděla voda z rybníku Floriánek

4. Klostrmanova studánka
- studánka se nachází asi 2 km jižně od obce Rudice (po zelené turistické značce)
- je věnována básníku Šumavy Karlu Klostrmannovi
- byla vybudována v r. 1938 podle návrhu prof. Opletala na polesí Habrůvka mezi Habrůvkou a Rudicí
- jedná se o upravený pramen na geologickém kontaktu devonských vápenců a drob drahanského kulmu; od studánky pokračuje krátký tok, který se po 120 m propadá do jednoho z nejlépe vyvinutých klasických krasových závrtů na Rudické plošině

5. Lom Seč
- na jihozápadním okraji obce Rudice vlevo od silnice Rudice-Olomučany se nachází od roku 1993 prozatím veřejnosti nepřístupná pískovna Seč
- představuje jediný větší odkryv sedimentů jurského až spodnokřídového stáří, označovaných jako rudické vrstvy

6. Kaple sv. Barbory
- je moderní sakrální stavba vybudovaná v letech 1999–2002 v obci Rudice
- postavena podle projektu architektky ing. arch. Petry Vorlíčkové z Brna
- je zasvěcena patronce obce - sv. Barboře (sv. Barbora je mimo jiné patronkou horníků a jeskyňářů)