Z Blanska na hrady a za výhledy

START: rozcestí Blansko ČKD, pod Klepačovem, 

Pěší trasa (Blansko - Nový hrad - Olomučany - Klepačov):vydejte se z Blanska na Nový hrad, cestou vás čekají výhledy do údolí, Čertův a Klepačovský hrádek, i odpočinek na malebném statku uprostřed zelené přírody.
Výchozí místo: rozcestí Blansko ČKD (pod Klepačovem)
Cílové místo: autobusová zastávka Olomučany nebo Blansko, rozcestí Blansko ČKD


Náročnost: střední
Délka trasy: 10 km (cíl v Olomučanech) / 16,5 km (cíl v Blansku)
Typ trasy: pěšky

STRUČNÝ POPIS TRASY:
1. START: rozcestí Blansko ČKD, pod Klepačovem
2. Vydejte se po cyklostezce EV9 (po zelené) směrem na Adamov
3. Dojdete k rozcestí Klamovka, opatrně přejděte silnici a napojte se na zelenou trasu.
4. Za skalními masivy odbočuje zelená stezka do lesa, navede vás na NS Olomučany. Odměnou za stoupání vám bude vyhlídkové místo a zřícenina hradu Čertův hrádek.
5. Pokračujte po naučné stezce Olomučany po vrstevnici.
6. U rozcestí Výří skála vás čeká další vyhlídkové místo
7. Pokračujte po NS až k rozcestí U Tetřeva
8. Odbočte z naučné stezky a pokračujte po zelené až k rozcestí Nový hrad – odbočka. Červená stezka vás zavede k Novému hradu.
9. Od hradu se vydejte zpět po červené k rozcestí, pokračujte dále po Okruhu Nový hrad (po červené), u rozcestí U Kukačky se můžete osvěžit u stejnojmenné studánky. Po červené pokračujte dál.
11. Na trase si můžete odpočinout u Máchova pomníku, po červené pak dojdete až do Olomučan.
Odtud se můžete svézt autobusem ze zastávky Olomučany, točna zpět do Blanska, nebo pokračovat pěšky dál přes Klepačov.
12. V případě, že si chcete trasu prodloužit o 6,5 km, pokračujte dál po červené a cyklostezce.
13. Po 1 km odbočte ze silnice vlevo na cyklostezku 5081. Pokračujte dál, přes rozcestí Polom až do Klepačova. Na Klepačově se můžete občerstvit na Statku Samsara. Po cestě za dětským hřištěm a ohradami se nachází původní val středověkého Klepačovského hrádku (bod č. 16 na mapě)
Cestou mezi pasoucími se lamami a ovcemi je to už jen kousek z kopečka zpátky na startovní bod rozcestí Blansko ČKD.

Z Olomučan do Blanska jezdí autobusová linka č. 230.

 

PODROBNÝ POPIS TRASY:
Výchozím místem je rozcestí Blansko ČKD, které se nachází pod mostem pod Klepačovem. Vydejte se po cyklostezce EV9 Krakow-Morava-Vídeň až k rozcestí Klamovka u Klamovy hutě. Opatrně přejděte silnici a napojte se na zelenou. Slibujeme, že nepříjemná část cesty u hlavní silnice brzy skončí a nahradí ji příjemná stezka lesem s příslibem dechberoucích vyhlídek. Před silničním mostem se zelená stezka stáčí do lesa, pokračujte po zelené, až dojdete k lesní křižovatce, zde se napojíte na naučnou stezku Olomučany. U rozcestí Čertův hrádek to nevzdávejte a vyjděte si ke zřícenině stejnojmenného hradu, odpočiňte si na vyhlídce, a pak pokračujte po naučné stezce dál. Nyní půjdete po vrstevnici, lesní cesta bývá místy úzká, dávejte na sebe pozor. U rozcestí Výří skála vás čeká další vyhlídka. U rozcestí U Tetřeva opusťte naučnou trasu a pokračujte po zelené k rozcestí Nový hrad. Odtud vás červená stezka zavede k Novému hradu. Nový hrad je v soukromém vlastnictví a veřejnosti se otevírá v letní sezoně na víkendy a jarmarky, otevírací dobu si nezapomeňte ověřit na webových stránkách. Uvnitř hradu se nachází šenk s občerstvením a vyhlídková věž. Od hradu se vydejte zpátky k rozcestí, nyní půjdete po červené po Okruhu Nový hrad směrem na Olomučany. U rozcestí U Kukačky se můžete osvěžit u studánky. Pokračujte po okruhu po červené až k Máchovu pomníku. Po červené dojdete až do Olomučan. Odtud můžete jet zpět do Blanska autobusem ze zastávky Olomučany, nebo si výlet prodloužit o dalších 6,5 km přes Klepačov.
Z Olomučan pokračujte po silnici po červené, směrem na Rudici. Asi po 1 km odbočte vlevo a napojte se na cyklostezku č. 5081. Po příjemné lesní Klepačovské stezce dojdete až do Klepačova. Po cestě si můžete odpočinout u rozcestí Polom. Na Klepačově se pak můžete zaslouženě občerstvit na Statku Samsara s venkovní zahrádkou s výhledem do údolí na pasoucí se ovce a lamy. Vydejte se ještě cestičkou za dětským hřištěm a ohradami do lesa, dojdete k dnešnímu valu, kde kdysi stával Klepačovský hrádek.
Vraťte se zpět k Samsaře, cestou mezi pasoucími se lamami a ovcemi je to už jen kousek z kopečka zpátky na startovní bod rozcestí Blansko ČKD.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE:

1. Klamova huť (Klamovka)
- železářská huť z poloviny 19. století, v r. 1853 ji nechal postavit hrabě Hugo František Salm, majitel blanenských železáren
- v r. 1893 byla Klamovka přeměněna na slévárnu, od r. 1906 se zde zpracovávala litina, v r. 1923 byl provoz v Klamovce pozastaven a huť byla využívána jako zkušebna vodních turbín. Své pokusy zde prováděl i Viktor Kaplan.
- významná technická památka hutního průmyslu na Blanensku
- od r. 1958 je areál zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek
- areál je v soukromém vlastnictví a veřejnosti nepřístupen. V současnosti se zde vyrábějí krby a krbová kamna.

2. Čertův hrádek
- zřícenina hradu nad údolím s řekou Svitavou
- od r. 1964 je kulturní památkou
- původní hrad Olomučany byl postaven ve 13. století
- Název tohoto hradu byl dle starší literatury odvozen buď od Hynka Suchého Čerta nebo od Jakuba Čerta z Bořitova, což je však pouze jen historicky nedoložitelná pověst. Skutečné jméno hradu je Olomučany a svůj současný název "Čertův hrádek" získal až na podkladě lidové tvořivosti. Lze předpokládat, že hrad zanikl za husitských válek či krátce předtím.

Pověst: Podle lidových vyprávění byl hrad vybudovaný v nezvykle krátké době neznámým rytířem. Hovořilo se o tom, že je to dílo samotného ďábla, který v okolních vesnicích unášel ženy a věznil je na hradě.

3. Nový hrad
- zřícenina hradu ze 14. století sloužila jako ostraha významné cesty z Brna blanenským údolím
- od r. 1964 je kulturní památkou
- hrad byl v době česko-uherských válek jednou z bašt Jiřího z Poděbrad
- dnešní hrad byl postaven r. 1493 bratry Černohorskými z Boskovic, dnes stojí na místě tehdejšího Starého hradu, který původně nesl onen název Nový hrad, lidovou slovesností pak dostal přízvisko „starý“
- hrad je nyní v soukromém vlastnictví, otevřen bývá v letní sezoně o víkendech a v rámci tradičních jarmarků. Doporučujeme si před výletem ověřit otevírací dobu

4. Máchův památník
- byl postaven v roce 1936 k 100. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy
- nachází se v lesích nedaleko Olomučan a patří mezi objekty vybudované v Lesnickém Slavíně profesorem Josefem Opletalem
- je vybudován z betonu, vápencových kamenů a mramorových desek

5. Pomník Leopolda Grabnera
- vybudovavný r. 1929 za mimořádné zásluhy o zvelebení adamovských lesů
- stavba je z lámaného vápence a železobetonu. Na přední straně památníku se nachází Grubnerova podobizna
- Leopold Grabner (1802 – 1864) byl lesním hospodářem, profesorem na Lesnické akademii v rakouském Mariabrunnu. Od roku 1847 se stal vedoucím lesní správy liechtensteinské državy, pod kterou spadaly i místní lesy. V této době byly lesy značně devastovány toulavými sečemi a těžením pro potřebu adamovských železáren. Grabner navrhl způsob obnovy těchto lesů.

6. Památník Jiřího Václava Wachtla
- Jiří Václav Wachtel (1847-1912) byl lesníkem, působil v jindřichohradeckých lesích a prosazoval přirozenou obnovu lesů
- na tomto místě se 18. 6. 1929 konalo slavnostní otevření Lesnického Slavína

7. Statek Samsara
- nabízí ubytování, restauraci, wellness a odpočinek v klidné části obce Klepačov
- součástí je farma s lamami, ovcemi a kozami
- nabízí posezení v útulné restauraci s krbem nebo na venkovní terase s výhledem do zeleného údolí na pasoucí se ovce a lamy
- pro děti je k dispozici venkovní hřiště a ohniště s posezením
- když se vydáte po cestičce za hřištěm, kolem ohrad, dojdete za chvíli na místo, kde se nachází pozůstatky středověkého opevnění tehdejšího Klepačovského hrádku

8. Klepačovský hrádek
(bod č. 16 na mapě)
- v roce 2018 na místě dnešního příkopu a valu byly objeveny úlomky středověké keramiky, později se zjistilo, že se jedná o unikátní nález původního středověkého hradu z přelomu 13. a 14. století
- Hrádek pravděpodobně sloužil jako ochranný a kontrolní bod na cestě z Blanska do Olomučan, kudy se dopravovala železná ruda

9. Litinové sochy v areálu ČKD Blansko
- v parčíku u firmy ČKD Blansko se nachází několik litinových soch z blanenských železáren
- vzácná je např. socha Boha války Marta, jejíž skutečný původ je dodnes záhadou. Na základě porovnání tehdejšího obvyklého vzorníku a materiálu se odhaduje, že byla vyrobena v blanenských železárnách jako výjimečná zakázka z italského Trentu. Její stáří je nejasné, odhaduje se na více než 100 let.