Nový hrad známý i neznámý - 6. 12. 2017

18:00 h, Kulturka, Knihovna Blansko

Nový hrad, Nové hrady nebo nový hrad Ronov, dnes nazývaný Starým hradem? A nebo přece jenom Vildenberk? 

PhDr. Jiří Bartoň, historik a publicista se zájmem o kulturní antropologii, si pro vás připravil pásmo tří setkání s novohradskou minulostí. Vždy ve středu a to 4. října, 8. listopadu a 6. prosince od 18 hodin bude promítat a věcně komentovat četné fotografie a další dokumenty. Proti tradičnímu přibližování tématu od nejstarších dob k dnešku však zvolil obrácený postup. Uplatňuje, jak sám říká, „cibulový efekt“.


Od současnosti bude krok za krokem postupovat stále hlouběji do minulosti a připomínat známá i dosud opomíjená fakta z jednotlivých etap historie hradu a jeho okolí. V závěru série přednášek dospěje pan Bartoň až k samé hranici jeho poznané historie.

Zakroužkujte si tedy středu 6. 12. 2017 v kalendáři a v 18 hodin se těšíme v Kulturce na viděnou.