Zákaz vstupu do lesů

Rada města Blansko schválila na své 63. schůzi konané dne 22. srpna 2017 vydání Nařízení města, kterým se vyhlašuje zákaz vstupu do lesů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko.
Předmětné nařízení reaguje na kalamitní stav v lesích katastrálních území Holštejn, Housko a Molenburk, který nastal po větrné smršti spojené se silnou bouří dne 10. srpna 2017. Smršť  s bouří způsobily v lesích daných území rozsáhlé vývraty, zlomy, zavěšení stromů i narušení kořenů, které jsou velmi nebezpečné.
Zákaz vstupu do lesů se omezuje na kalamitou poškozené pozemky ve jmenovaných katastrálních územích a platí ode dne vyhlášení do 15. září 2017, kdy by měla být smrští a bouří poškozená dřevní hmota o objemu cca 7.000 m³ zpracována. 
 
Ing. Pavel Konečný
Vedoucí odboru životního prostředí
Město Blansko
 

Zpět na výpis aktualit