Uzavírka silnice přes Jedovnice

Od 09.05.2017 do 31.08.2017 byla povolena částečná uzavírka silnice II. třídy číslo 373 (Chudobín – Kanice – Jedovnice – Brno), v km cca 52,127–52,487, tj. v katastrálním území Jedovnice, v průjezdním úseku městyse Jedovnice, v úseku od křižovatky s místní komunikací ulice Kostelní po křižovatku se silnicí II/379, v celkové délce cca 360 m.
 
Uzavírka byla povolena z důvodu provádění stavebních prací na opěrné zdi v průjezdním úseku silnice II/373 v městysi Jedovnice (opěrní zeď v havarijním stavu).
 
Objízdná trasa bude vedena od kruhového objezdu silnice II/373 s II/379 v městysi Jedovnice po silnici II/379 ve směru na Blansko po křižovatku se silnicí III/379 21, dále po silnici III/379 21 po křižovatku se silnicí II/373 v obci Vilémovice a po silnici II/373 po křižovatku se silnicí II/379, tj. Jedovnice–Vilémovice–Jedovnice. Délka objížďky je cca 7,7 km.
 
Vozidlům hasičským a rychlé lékařské pomoci a veřejné osobní dopravě bude uzavřeným úsekem průjezd umožněn.
 
Investorem stavby je Městys Jedovnice, zhotovitelem společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., IČO: 25317628.
 
odbor stavební úřad

Městský úřad Blansko


Zpět na výpis aktualit