Uzavírka obce Lažánky

Úplná uzavírka silnice:
 
Silnice II/379 (Velká Bíteš – Tišnov – Blansko – Vyškov) v km 43,068–45,540, tj. v celém úseku průtahu města Blansko – místní části Lažánky s tímto omezením:
 
- pro veškerá vozidla vč. vozidel integrovaného systému
 
Délka uzavírky: cca 2,472km
 
Objízdná trasa pro veškerou silniční dopravu: bude vedena po silnici II/379, III/379 44, III/37922 a zpět na silnici II/379, tj. Blansko – Olomučany – Rudice, obousměrně
 
Délka objížďky: cca 9,3 km
 
Doba trvání: Termín: od 06.06. 2015 (sobota) do 07.06. 2015 (neděle). Náhradní termín od 13. 06. 2015 (sobota) do 14.06. 2015 (neděle)
 
Důvod: Pokládka obrusné vrstvy v rámci stavby silnice II/374 Lažánky-průtah.
 
Pro vozidla integrovaného záchranného systému a vozidel osobní hromadné dopravy nebude průjezd umožněn, za předpokladu:
 
Po celou dobu trvání uzavírky bude možné vedení autobusů zajišťujících provoz spojů linkové osobní dopravy uzavřeným úsekem silnice po objízdné trase silnic II/379, III/379 44 a III/379 22 v obou směrech.
 
Bude umožněno otáčení autobusů v dolní části Lažánek a bude osazeno příslušné dopravní značení.
 
V horní části Lažánek u křižovatky silnic II/379 a III/379 21 budou zřízeny dočasně autobusové zastávky za náhradu dočasně zrušených zastávek v místní části Blanska Lažánky a bude umožněný průjezd křižovatkou ve směru od Vilémovic na Jedovnice.
 
Karel Vyskočil
úředně oprávněná osoba
 
odbor stavební úřad

Zpět na výpis aktualit