Objížďka přes Lažánky

O víkendu 6.–7. září bude silnice Lažánkami z důvodu výstavby mostního provizoria v rámci stavby nového mostu úplně uzavřena. Náhradní trasa povede obousměrně přes Olomučany a Rudici.
 
Uzavírka silnice II/379 (Velká Bíteš-Tišnov-Blansko-Vyškov)v km 43,108 – 43,160, tj. v úseku průtahu města Blansko – místní části Lažánky („Márovky“) platí pro veškerá vozidla vč. vozidel integrovaného systému.
 
Délka uzavírky: cca 0,050 km.
 
Objízdná trasa:
 
Pro veškerou silniční dopravu bude vedena po silnici II/379, III/379 44, III/37922 a zpět na silnici II/379, tj. Blansko – Olomučany – Rudice, obousměrně. Délka objížďky: cca 9,300 km.
 
Doba trvání uzavírky: od 06.09. 2014 (sobota) do 07.09. 2014 (neděle).
 
Umístění přemístěné zastávky linkové osobní dopravy :
 
Po celou dobu trvání uzavírky bude možné vedení autobusů zajišťujících provoz spojů linkové osobní dopravy uzavřeným úsekem silnice po objízdné trase silnic II/379, III/379 44 a III/379 22 v obou směrech.
 
Bude umožněno otáčení autobusů v dolní části Lažánek a bude osazeno příslušné dopravní značení.
 
V horní části Lažánek u křižovatky silnic II/379 a III/379 21 budou zřízeny dočasně autobusové zastávky za náhradu dočasně zrušených zastávek v místní části Blanska Lažánky.

MěÚ Blansko

Zpět na výpis aktualit