Hlasujte pro svůj kraj!

Redakce časopisu KAM po Česku a veletržní společnost INCHEBA Praha připravili pod záštitou Asociace krajů ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR v pořadí již IV. ročník prestižní internetové ankety Kraj mého srdce.

Anketa je důležitým faktorem pro získání přehledu o tom, jak je který kraj vnímán v povědomí cestovatelů. Jinak řečeno, jaký kraj si návštěvník vybaví, když přimhouří oči a představí si, který kraj je z jeho pohledu nejvhodnějším např. pro pěší turistiku.

Hlasovat pro jednotlivé kraje můžete v osmi kategoriích:
 
pěší turistika
cykloturistika
tradice
zimní dovolená
letní dovolená
lázně, lázeňství, wellness
výlety s dětmi
památky
 
Hlasovací formulář a více informací naleznete na stránkách www.kampocesku.cz.

Zpět na výpis aktualit