Filmový cestovatelský průvodce

Místní akcční skupiny MAS Moravský kras o.s. a Občianske združenie KRAS spolupracují od roku 2010. Projekt spolupráce LEADER Kras - naše společné dědictví propagací málo známého kulturního dědictví rozvíjí identitu obou krasových oblastí. Hlavním cílem projektu je nejen oživit venkovský cestvoní ruch, ale i prohloubit sounáležitost místních obyvatel s regionem. Jsou to totiž mísní, kteří dávají regionutvář a právě takový si jej i návštěvníci budou pamatovat.

Filmový cestovatelský průvodce obsahuje šest dílů věnovaných tradičním řemeslům, tradiční kuchyni, pohádkám a pověstem, historii a památkám, treadičnímu zemědělství, slavnostem a zvykům.

Všechny díly cestovatelského průvodce po Moravském a Slovenském krasu naleznete na www.mas-moravsky-kras.cz.


red
Zpět na výpis aktualit