Dotazník

Vážení občané, předkládáme vám opět dotazník k úrovni služeb MěÚ Blansko. Znovu se chceme ptát vás, „zákazníků“, kteří využíváte služeb Města Blansko a jeho městského úřadu, jak jste spokojeni se službami, které vám poskytují. Dotazník je striktně anonymní.
 

Naleznete ho otištěný ve Zpravodaji města Blanska, ale můžete jej vyplnit i elektronicky na www.blansko.cz, případně si jeho formuláře můžete vyzvednout v budovách MěÚ Blansko a v Blanenské informační kanceláři Blanka. Na požádání vám jej vydají i na jednotlivých odborech MěÚ.
 

Chcete si dotazník vytisknout a vyplnit ručně? 
Zde je ke stažení ve formátech PDFOpenDocumentMSOffice

Chcete jej vyplnit on-line?
Můžete tak učinit na této adrese www.blansko.cz/anketa/dotaznik2012.
 

Prosíme vás, abyste si našli chvilku na vyplnění tohoto dotazníku a také o zachování co největší míry objektivity při odpovědích na pokládané otázky. Výsledky tohoto šetření pro nás budou důležitým vodítkem k dalšímu zlepšování činnosti Městského úřadu Blansko a jím poskytovaných služeb, proto čím větší počet respondentů na otázky objektivně odpoví, tím přesnější obraz o míře spokojenosti veřejnosti s naší prací si budeme moci udělat.

Vyplněný dotazník můžete odevzdávat do připravených a označených schránek:

  • v budově MěÚ na nám. Republiky 1 v 1. podlaží
  • v budově MěÚ na nám. Svobody 3 v přízemním atriu
  • do schránky v Blanenské informační kanceláři Blanka

Prosíme vás o odevzdání vyplněných dotazníků do 10. listopadu 2012. Poté budou všechny doručené dotazníky zpracovány. Dosažené výsledky šetření budou projednány vedením města a budou sloužit jednak jako zpětná vazba a také jako náměty pro zlepšení činnosti úřadu a orgánů města. Zjištěné výsledky šetření budou následně také zveřejněny.
 

Za vaše odpovědi a podněty vám předem jménem MěÚ Blansko děkuji.
 

Ing. Lubomír Toufar
starosta města

 


Zpět na výpis aktualit