Bruslení v Adamově

Město Adamov si dovoluje touto cestou informovat, že veřejná ledová plocha na sportovišti P. Jilemnického je pro veřejnost otevřena dle provozního řádu od pondělí 14.1.2013. Nezbytnou podmínkou pro aktuální zpřístupnění pro veřejnost budou momentální klimatické podmínky.

Ledová plocha v rámci kluziště na Horce (deponie „Sklaďák“) se průběžně připravuje. O zahájení provozu budou občané informováni.

Aktuální stav obou kluzišť a informace o jejich zpřístupnění naleznete na www.adamov.cz.
Zpět na výpis aktualit