Vyhlídka sv. Martina nabízí Blansko na dlani

Již deset let, díky zrekonstruovanému schodišti, nabízí kostelní věž sv. Martina vyhlídku na město Blansko a do údolí řeky Svitavy.
Od května do října si tak můžete vychutnat nejen komentovanou prohlídku nejen samotného kostela sv Martina, ale také vystoupat 89 schodů za výhledem a rozjímáním, a také za jedním z nejstarších zvonů na Moravě. Provádět vás budou studenti cestovního ruchu místní střední školy.

Blanenská farnost s kostelem sv. Martina patří mezi nejstarší na Moravě. První historická zpráva pochází z roku 1136 z Letopisu kanovníka Vyšehradského. Barokní podobu dostal kostel v letech 1672‒1691. Původně zde stál románský (později gotický) kostel, založený v 1. pol. 12. století olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem.
 

Ve věži kostela se nachází starobylý zvon Poledník, který je zvláštního homolovitého tvaru bez ozdob pouze s nápisem „O rex gloriae veni in pace“. Není datován, ale podle tvaru a typu písma ho lze zařadit na počátek 13. století a je tak pravděpodobně jedním z nejstarších na Moravě.
V kostele se nachází hrobka Rožmitálů a Gellhornů. V blízkosti kostela je umístěn památník Karoliny Meineke, první ženy anglického krále Viléma IV. Blanenskou etapu Karolinina života připomíná i rozárium vysázené ve tvaru iniciál jejího jména.
Ve zvonovém patře kostela je otevřena vyhlídka na město, odkud je možné obdivovat pohled na celé město Blansko a jeho okolí.

 

Prohlídky věže kostela:

červenec‒srpen:
úterý‒sobota: 09:00‒12:00 a 13:00‒16:00 h
neděle: 13:00‒16:00 h

květen‒červen, září‒říjen:
sobota: 09:00‒12:00 a 13:00‒16:00 h
neděle: pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě

Mimořádnou prohlídku si můžete domluvit na tel.  602 780 034,  516 418 633 nebo e-mailu vezblansko@bk.cz.