Turistická sezona 2013 z pohledu informační kanceláře

Blanenskou informační kancelář navštívilo v letošním roce 17670 zájemců o naše služby, z toho bylo 523 zahraničních návštěvníků (všechna data jsou k 15.10.2013).

Celkový počet turistů odpovídá téměř přesně minulému roku za stejné období, mírně se však snížil počet zahraničních turistů. Předpokládáme, že celková návštěvnost naší kanceláře bude mírně vyšší než v loňském roce, kdy činila 22443 návštěvníků, z toho 627 zahraničních. Nejpočetnější skupinou zahraničních návštěvníků byli tradičně Poláci (102), následovaní turisty z Nizozemí (54), Německa (52), Ruska (48) a Slovenska (40). Zajímavostí je zvýšení počtu návštěvníků z Izraele, kteří jsou v pořadí na devétém místě a pokračující trend zvyšování návštěvnosti z Ruska.

Měsícem s nejvyšší návštěvností je pro letošní rok měsíc leden s 2460 návštěvníky. Tento z turistického hlediska podivný výsledek je způsoben jednou z našich nejvyužívanějších služeb, a to předprodejem vstupenek na kulturní akce, neboť v lednu vrcholí předprodej vstupenek na blanenské plesy a divadelní představení. Na druhém místě se už nachází letní měsíc červenec. Obecně můžeme říci, že hlavními znaky letošní turistické sezony je pokles dotazů na vyhledání ubytování, enormní zájem o sběratelský suvenýr Turistické vizitky, zvýšený počet dotazů na turistické cíle v okolí (mimo jeskyní). V Moravském krasu jsou stále největším tahákem Punkevní jeskyně.

Návštěvnost blanenského zámku během uplynulé sezóny vykázala oproti minulým rokům nárůst zhruba o jednu třetinu. Je to dobrý výsledek v době úsporných opatření, která nepříznivě ovlivnila návštěvu většiny kulturních zařízení tohoto typu. Velmi byly omezeny zejména zájezdy seniorů a škol. Zvětšení zájmu návštěvníků můžeme přičíst dokončení oprav zámku.
V letošním roce poprvé otevřená  věž kostela sv. Martina zatím eviduje 324 platících osob, přičemž největší zájem byl zaznamenán  při zahájení sezóny na poč. dubna. K celkovým číslům je třeba připočíst i návštěvnost v rámci akcí, při kterých se neplatí vstupné (Kostelní noc) a nadcházející Vítání sv. Martina.
Dřevěný kostelík hlásí návštěvnost cca 1700 osob a dalších cca 300 lidí očekává v rámci pravidelných Adventních koncertů.

Úspěšná byla i linka Krasobus. Dle počtu prodaných jízdenek letos Krasobus přepravil z Blanska do Moravského krasu minimálně 4704 turistů, přičemž si  572 z nich zakoupilo pamětní jízdenku se slevami na služby v Blansku a v Moravském krasu. K celkovému počtu však nejsou započítání majitelé předplatného na MHD a držitelé IDS jízdenek z Brna, kteří jízdenky u řidičů nekupují. Počet přepravených turistů bude tedy vyšší.


Martina Hejčová
vedoucí Informační kanceláře "Blanka"