Turistická mapa láká k návštěvě Blanenska a Boskovicka

Od prvního dne letních prázdnin, tj. od 1. července 2016 mají návštěvníci Jihomoravského kraje možnost zapojit se do projektu s názvem „Zajímavosti a památky Blanenska a Boskovicka“. Na pokladnách zapojených objektů a v informačních centrech obdrží turistickou mapu oblasti a samostatnou „Kartu návštěvníka“, do které při návštěvě vybraných památek a přírodních atraktivit po zakoupení vstupenky získají razítko.

Letošní projekt navazuje na projekt z návštěvnické sezóny 2015, turistickou mapu věnovanou kulturnímu a přírodnímu bohatství česko-rakouského příhraničí nazvanou Cestou památek Znojemska a Podyjí. Za vznikem obou map stojí Memorandum o spolupráci, uzavřené dne 15. ledna 2015 mezi Jihomoravským krajem a Národním památkovým ústavem, jehož cílem je vzájemná propagace historických a kulturních objektů ve vlastnictví a správě zúčastněných stran, podpora vstupu návštěvníků do těchto objektů a propagace při vydávání publikací tematicky zaměřených zejména na výzkum a vývoj nebo péči o historické a kulturní objekty. Do projektu se zapojili i další vlastníci památek, zajímavostí a přírodních atraktivit. 
 
Záměrem projektu je zviditelnit historické, kulturní a přírodní bohatství severního výběžku Jihomoravského kraje v okolí toku řeky Svitavy – oblasti Blanenska a Boskovicka. Na turistické mapě je vyznačeno deset vybraných objektů, k jejichž návštěvě jsou turisté, kteří do této oblasti zavítají, motivováni možností získání drobné odměny. Ke každé mapě je zájemcům poskytnuta „Karta návštěvníka“, do níž návštěvník sbírá razítka. Odměna je vydávána na pokladnách všech zapojených objektů po nasbírání pěti razítek. Zapojenými objekty jsou: Dům přírody Moravského krasu, Jeskyně Výpustek, Muzeum pivovarnictví Černá Hora, Muzeum Blanenska, příspěvková organizace, Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace, Státní zámek Kunštát, Státní zámek Lysice, Státní zámek Rájec nad Svitavou, Zámek Boskovice a Zámek Letovice.
 
Na tvorbě turistické mapy spolupracovali vlastníci a správci zapojených objektů - Jihomoravský kraj, Národní památkový ústav, Muzeum Blanenska, příspěvková organizace, Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace, Správa jeskyní České republiky, Dům přírody Moravského krasu, o. p. s., Sdružením přátel Pivovaru Černá Hora, pan Bohumil Vavříček, a společnost MP Holding, a.s.

red