Tip na výlet - Rudice

Do Rudice se můžete vydat asi kilometrovou odbočkou ze silnice č. 379 na trase z Blanska do Jedovnic, případně po silnici z Olomučan. Cykloturisty sem zase spolehlivě zavede cyklotrasa 5119 a také Stezka Srdcem jižní Moravy. Auto lze zanechat na parkovišti u restaurace Dělnický dům na horním okraji obce. U této zvláště cyklisty oblíbené restaurace, která má i kryté venkovní posezení, se nacházejí také stojany na kola.             

Nevelká Rudice nabízí řadu turistických zajímavostí:

Kaple sv. Barbory

Moderní kaple zasvěcená patronce horníků a také jeskyňářů, byla dokončena v roce 2002. Je řešena velice originálním způsobem, kdy celé vnější zdivo je z kamene zatímco interiér pro změnu ze dřeva. Mše se v kapli Sv. Barbory  konají  každou sobotu v 18 hod. (v létě) a v 17 hod. (v zimě).                                

Větrný mlýn

Větrný mlýn č.p. 90 stojí na výšině Tumperk v jihovýchodní části obce a je rudickým turistickým středobodem. Mlýn holandského typu s kamennou kruhovou zdí, silnou u země 135 cm, o výšce 7,5 m měl původně otáčivou střechu na dřevěné válečkové dráze, pokrytou šindelem.

Mlýn v roce 1865 postavili manželé Ševčíkovi. Při velké bouři roku 1925 byly původní lopatky zničeny, a v roce 1929 byl mlýn převeden na elektrický proud. V roce 1940 byl mlýn protektorátní správou zaplombován a po válce v roce 1945 zde bylo definitivně zrušeno mlynářské právo. Od té doby mlýn chátral. V roce 1973 byl znovu vytažen borovicový hřídel a vyrobeny lopatky.

Mlýn je nyní památkově chráněným objektem v majetku obce Rudice. V roce 1994 v něm byla realizována muzejní expozice. Poslední velká oprava budovy i interiéru mlýna proběhla v roce 2012. Muzejní expozice se skládá ze tří hlavních částí, rozmístěných v přízemí a ve dvou poschodích. Vstupní předsíň je věnována historii větrných mlýnů a místnost průvodce je vybavena mobiliářem, navozujícím atmosféru bydlení v Rudici na přelomu 19. a 20. století.
V první poschodí je umístěna unikátní kolekce rudických geod (drůz), které shromáždil místní sběratel Alfons Matuška. Část expozice se zabývá historií železářství a hornictví v Rudici a okolí. 

Druhé poschodí mlýna je věnováno speleologii, jejíž kořeny jsou s oblastí okolo Rudice úzce spjaty. Podrobně je tu popsán výzkum jeskyní Rudického propadání i výsledky řady zahraničních expedic, kterých se zúčastnili i rudičtí speleologové.

V bezprostřední blízkosti mlýna se nachází geopark, obsahující ukázky hornin z Moravského krasu a Drahanské vrchoviny.

Od ledna do dubna a od října do konce roku je mlýn otevřen o víkendech (v zimních měsících s ohledem na aktuální počasí), v květnu až září pak denně od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hod. mimo pondělky.
Mimořádnou návštěvu, např. hromadný zájezd, lze domluvit na obecním úřadě nebo přímo s průvodcem panem Janem Dobešem, Rudice č.p. 5, telefon 602 729 084 nebo 603 803 435.
Vstupné:
  • dospělí 30,- Kč
  • děti do 15 let a důchodci 10,- Kč
  • předškolní děti mají vstup zdarma

Turistické informační centrum

V nově opravené budově, sousedící s mlýnem, bylo vybudováno jedno ze sezonních turistických informačních center v Moravském krasu. Centrum zajišťuje rychlé občerstvení, prodej turistických suvenýrů, publikací a map a provoz veřejného sociálního zařízení. Zahájení i ukončení provozu a otevírací doba TIC se přizpůsobuje muzeu. V měsících listopad až březen je TIC uzavřeno.
V TIC a blízkém okolí je možný volný přístup do internetu pomocí sítě WiFi. Identifikace (SSID) přístupového bodu je RudiceTIC_CZFree.

Naučné stezky

Jedovnické rybníky - Rudické propadání

Naučná stezka je 7 km dlouhá a začíná u větrného mlýna. Je osazena třinácti informačními panely, které vás seznámí s přírodními krásami rudického okolí a přivedou vás do Jedovnic k rybníkům Dymák a Olšovec.

Evropské cesty železa

Rudicí prochází také část naučné stezky Evropské cesty železa Jedná se o mezinárodní projekt. V areálu větrného mlýna můžete shlédnout jednu ze zastávek tohoto projektu.

Rudické doly

Stezka v délce okolo 5 km vede krásným okolím Rudice, místy, kde se těžilo železo, žáruvzdorné jíly, písky a hlinky. Úvodní panel je opět umístěn v zahradě větrného mlýna. Další podrobnosti ke stezce včetně mapy a popisů jednotlivých zastavení jsou obsaženy v průvodci, který obdržíte v informačním středisku na větrném mlýně.

Rudické propadání

Největší přírodní zajímavostí je bezesporu 12 km dlouhý jeskynní systém Rudického propadání s naší nejhlubší suchou propastí (-153 m). Jeskyně je vytvořena Jedovnickým potokem, který se propadá v aktivním ponoru slepého údolí nedaleko Rudice a vyvěrá u Býčí skály v Josefovském údolí nedaleko Adamova. Jeskynní systém vede přímo pod obcí (pod částí Tumperk) a tzv. Rudický dóm je situován téměř přesně pod Dělnickým domem. Jeskynní prostory Rudického propadání však nejsou přístupné veřejnosti. Navštívit je lze pouze výjimečně v rámci speleologických kurzů v doprovodu zkušených speleologů - instruktorů.

Nad propadáním se ale můžete procházet překrásnou scenérií skal Kolíbek, které si oblíbily i televizní štáby pro natáčení pohádek. Zavede vás sem od mlýna zelená turistická značka. Okolí Rudice, obklopené lesem i malebnými jezírky a pozůstatky těžebních prací z minulých století, vůbec přímo láká k oddechu a tichým procházkám i k vyjížďkám na kole.

HUMAN“ - plastika spojující ČR a Rakousko

Svou návštěvu Rudice můžete zakončit u nově instalovaného výtvarného projektu, jehož autory jsou manželé Peter a Birgit Kainzovi. Projekt spočívá ve vyjádření přátelství ztvárněním slova human, což anglicky znamená lidský. V rakouském Loosdorfu se tak tři metry vysoká červená počáteční písmena slova zanořují do zámeckého jezírka, aby se v Rudici z jezírka Bílá nad Šístým vynořil zbytek slova. Projekt spolufinancovala Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

www.rudice.cz

Mgr. Jiří Kučera