Soutěž o nejoblíbenější infocentrum

Soutěž vyhlašuje Asociace turistických informačních center a VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., vydavatel regionální sítě Deníku a portálu www.denik.cz. Partnerem akce je Czechtourism.

Cílem soutěže je zapojit turisty a návštěvníky informačních center do hodnocení kvality poskytovaných služeb a aktuálnosti informací, ochoty a profesionality obsluhujícího personálu, nebo přívětivosti prostředí kanceláře. Každý by měl ocenit to turistické informační centrum, které mu v letošním roce nejvíce pomohlo, udělalo na něj nejlepší dojem a hodnotil(a) by jej pro letošní rok jako nejlepší. Hlasování probíhá od poloviny června do 31.7.2015

Hlasovat můžete zde: Soutěž Informační centrum 2015

Soutěže se účastní také informační centra z Blanenska:

Blansko - Blanenská informační kancelář "Blanka"
TIC Ostrov u Macochy
TIC Suchý
TIC Vavřinec

Oproti minulým rokům byla letos do soutěže zařazena pouze ta turistická informační centra, která jsou certifikovaná v rámci jednotné certifikace Czechtourism a ATIC. Ze soutěže tak vypadla např. infocentra na Skalním mlýně, v Rájci nebo ve Sloupě.

První tři turistická informační centra v každém kraji s nejvyšším počtem platných hlasů budou posouzena na kvalitu obsluhy návštěvníků. Pro posouzení kvality obsluhy a poskytovaných služeb bude použita metoda hodnocení mystery shopingem (utajenou návštěvou). Pokud nebude u žádného TIC hodnocení nižší než 70 %, bude pořadí prvních tří informačních center zachováno. V tom případě je vítězem soutěže v daném kraji informační centrum s nejvyšším počtem platných hlasů.

Podpořte své oblíbené turistické informační centrum na Blanensku a zašlete mu hlas. Děkujeme!