Ohodnoťte práci Městského úřadu Blansko

Vážení občané,
předkládáme vám opět dotazník k úrovni služeb Městského úřadu Blansko. Znovu se chceme ptát vás, „zákazníků“, kteří využíváte služeb Města Blansko a jeho městského úřadu, jak jste spokojeni se službami, které vám poskytují.
 
Dotazník je striktně anonymní. Naleznete ho otištěný ve Zpravodaji města Blanska, případně si jeho formuláře můžete vyzvednout v budovách MěÚ Blansko a v Blanenské informační kanceláři Blanka. Na požádání vám jej vydají i na jednotlivých odborech MěÚ.
 
Můžete ho také vyplnit i elektronicky na www.blansko.cz.
 
Prosíme vás, abyste si našli chvilku na vyplnění tohoto dotazníku a také o zachování co největší míry objektivity při odpovědích na pokládané otázky. Výsledky tohoto šetření pro nás budou důležitým vodítkem k dalšímu zlepšování činnosti úřadu a jím poskytovaných služeb, proto čím větší počet respondentů na otázky objektivně odpoví, tím přesnější obraz o míře spokojenosti veřejnosti s naší prací si budeme moci udělat.
 
Vyplněný dotazník můžete odevzdávat do připravených a označených schránek:
 
- v budově MěÚ na nám. Republiky 1 v 1. podlaží
 
- v budově MěÚ na nám. Svobody 3 v přízemním atriu
 
- v Blanenské informační kanceláři Blanka na ul Rožmitálově
 
Prosíme vás o odevzdání vyplněných dotazníků do 10. února 2016. Poté budou všechny doručené dotazníky zpracovány. Dosažené výsledky šetření budou projednány vedením města a budou sloužit jednak jako zpětná vazba a také jako náměty pro zlepšení činnosti úřadu a orgánů města. Zjištěné výsledky šetření budou následně také zveřejněny.
 
Za vaše odpovědi a podněty vám předem jménem MěÚ Blansko děkuji.
 
Mgr. Ivo Polák
starosta města