Nová loď pro Punkevní jeskyně

V letošním roce navštívilo prozatím navštívilo Punkevní jeskyně 166 019 návštěvníků, což je o 7199 více, než za stejné období roku 2016. Podíl zahraničních návštěvníků tvoří 40 % z celkové návštěvnosti. 
 
Největším lákadlem, mimo prohlídku dna propasti Macochy, je bezesporu 450 metrů dlouhá plavba po podzemní říčce Punkvě. Ta je provozována již od roku 1921 a v dnešním rozsahu od roku 1933. Za tu dobu se zde vystřídala celá řada lodí – od dřevěných člunů až po současná kovová plavidla. Ta byla v počtu deseti kusů vyrobena zčásti v roce 1981 a zčásti v letech 1991 – 1992 v loděnicích v Komárně.

Jejich koncepce se osvědčila, ale za 36 let provozu v náročných podmínkách již na nich zapracoval zub času. Proto se Správa jeskyní ČR rozhodla pro výrobu nových lodí. Zakázka byla svěřena firmě Jesko CZ s.r.o z Pardubic, která dnes dodala první z deseti kusů lodí. Ta nese název „Wankel" po významném krasovém badateli dr. Jindřichu Wankelovi, který provedl výpravu na podzemní Punkvu již v roce 1857. Do konce letošního roku by měly být dodány další čtyři lodě, zbývajících pět lodí potom do května roku 2018.
 
Nové lodě vycházejí koncepčně z lodí původních, ale jsou upraveny podle současných požadavků se zaměřením zejména na větší bezpečnost. Jejich konstrukce je pevnější, jsou nepotopitelné, původní akumulátory byly nahrazeny lithiovými články, používanými i v elektromobilech. Jsou vybaveny dvěma elektromotory, z nichž jeden slouží k vlastnímu pohonu lodě a druhý jako dokormidlovávací zařízení, která je nezbytné v úzkých a klikatých chodbách. Cena nové lodě je 960 000 Kč.
 
Jiří Hebelka
Vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu
foto: Jiří Hebelka