Noc kostelů na Blanensku

Letos se koná už 14. ročník celorepublikové akce Noc kostelů, v rámci které se veřejnosti otevírají kostely, kaple a modlitebny, které jsou jindy přístupné pouze během konání bohoslužeb. Na území České republiky je zapojeno přes 1700 míst, v našem regionu se v pátek 10. června otevřou dveře kostelů ve více než deseti obcích.

Přinášíme přehled, kam a za jakým programem můžete na Blanensku v pátek vyrazit.Blansko

Blansko, kostel sv. Martina

od 15:30 h
Putování s hudbou / Interaktivní procházka s úkoly v areálu farní zahrady
Koncert žáků hudebního oboru ZUŠ Blansko
Výstava Výstava výtvarného oboru ZUŠ Blansko a ART-TEP z.s. 
Otevření výstavy ve věži kostela.

17:00 h
Koncert žáků ZŠ Salmova Blansko
Kulturní pásmo s hudbou a zpěvem si pro nás připravili učitelé a žáci ZŠ Salmova

17:45 h Bohoslužba, mše svatá, pro každého, kdo přichází. Pro děti je připraven příběh, zpěvem dopro-vodí farní schóla
18:30 h Zpíváme s MARTINIBANDEM
19:15 h DRAKAŤÁK: JSI VYJÍMEČNÝ
Krátké divadelní představení, které nabídne unikátní pohled na každého z nás
19:45 h Hlas ticha
22:00 h Nešpory / Večerní modlitba spojená s chválou Pána

dřevěný kostel sv. Paraskivy

od 16:00 h Individuální prohlídka kostela, ztišení a rozjímání
17:30-18:30 h Koncert gospelové skupiny Gospel Friends

Jedovnice

kostel sv. Petra a Pavla

18:00 h Mše svatá
19:00 h Koncert Dětské scholy
19:30 h Vystoupení Církve Adventistů sedmého dne
20:00 h Komentovaná prohlídka kostela s Ing. Josefem Plchem
20:30 h Varhany - Václav Sedlák
21:00 h Jedovnický Banjo Band

Sloup

kostel Panny Marie Bolestné

19:00 h
Vyzvánění sloupskými zvony
Výstava fotografií z let 2015-2022
19:15 h Barokní půlhodinka s varhanami a trubkami
19:30 h Možnost výstupu do jižní věže kostela s největším sloupským zvonem
20:00 h Pásmo o kostele a farnosti
21:00 h Hudební vystoupení Šošůvské scholy

Bořitov

kostel sv. Jiří

18:00 h Přivítání návštěvníků a zahájení programu v kostele sv. Jiří
18:05 h Hudební okénko - cimbál
18:40 h Vystoupení dětí - inspirované legendou sv. Kryštofa
19:00 h Individuální putování po stanovištích - kostel sv. Jiří a fara 
Program je uzpůsobený pro dospělé, rodiče i děti. Budete mít možnost navštívit nevšední místa kostela i fary. Děti si budou moci na faře i něco vyrobit.
21:30 h Závěrečná modlitba v kostele
22:00 h  Požehnání a zakončení
 

Adamov

Adamov, kostel sv. Barbory

od 17:30 h
Koncert žáků ZUŠ Adamov
Doprovodný program pro děti v okolí kostela, Stanoviště s různými aktivitami pro děti
Volná prohlídka kostela s možností vyslechnout komentář ke Světelské-mu oltáři

20:30 h Komentovaná prohlídka Světelského oltáře
21:00 h Modlitba zpěvem, Chvíle pro ztišení, zpívání i naslouchání

Křtiny

kostel Jména Panny Marie

18:00 h Mše svatá
18:45 h Zvonkohra
19:15 h Křtinská scholička / pásmo duchovních písní v podání Křtinské scholičky
19:45 h Koncert varhaníka Bohumíra Stehlíka
20:15 h Zvonohra
20:30 h Koncert Brněnského akademického sboru
21:15 h Prostor pro ztišení a osobní modlitbu

V průběhu celé akce otevřený kostel, kaple sv. Anny, ambity a kostnice.

Letovice

kostel sv. Prokopa
18:00 h Mše svatá
19:00 h Komentovaná prohlídka kostela, Film pro děti
19:45 h Společná modlitba díků doprovázená zpěvy
20:00 h Prohlídka fary
20:30 h Varhanní hudba
21:00 h Setrvání v tichu kostela
21:15 h Společná modlitba díků doprovázená zpěvy

Rudicekaple sv. Barbory

Kaple svaté Barbory
20:00 - 21:00 h  Prohlídka, tiché zamyšlení

Krasová

Kaple sv. Klimenta Ochridského
17:00-21:00 h  Ztišení, meditace, modlitba při svíčkách


Kotvrdovice

Kaple Božského Srdce Páně

20:00 - 21:00 h  Prohlídka, tiché zamyšlení