Hledá se nejlepší turistický produkt pro nadcházející sezonu!

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie pořádá v letošním roce premiérový ročník třídenního tematického soutěžního festivalu Blanenský čtyřlístek aneb Přehlídka novinek a zajímavostí v cestovním ruchu regionu Moravský kras a okolí. Akce sestává ze čtyř soutěží, zaměřených na náš region a turistické možnosti v něm - prezentační soutěž pro základní školy (Krápníkový pohár), barmanská soutěž pro střední školy (Punkevní pohár), fotografická soutěž pro širokou veřejnost (Jeskynní pohár) a odborná soutěž pro subjekty cestovního ruchu (Pohár Macochy). Projekt soutěže získal podporu vedení města Blanska, Komise pro podporu cestovního ruchu i kolegia Destinačního managementu turistické oblasti Moravský kras a okolí.

Subjekty cestovního ruchu mohou do soutěže Pohár Macochy nominovat svůj nový nebo aktuálně připravovaný turistický produkt, kterým rozšiřují nabídku pro návštěvníky turistického regionu Moravský kras a okolí, tj. např. nová expozice, sportovní aktivita, prohlídkový okruh, ubytovací balíček sezonní nápojová nabídka, apod.

Soutěže se mohou zúčastnit jakékoliv instituce nebo podnikatelské subjekty, působící v oblasti cestovního ruchu v turistickém regionu Moravský kras a okolí, tj. města a obce, sdružení měst a obcí, ubytovací zařízení a restaurace, provozovatelé turistických cílů, kulturních zařízení, sportovišť a wellness zařízení, profesní a zájmová sdružení i neziskové organizace.

Soutěž probíhá od 10. února do 10. března – do tohoto data také můžete zaslat přihlášku do soutěže na vyplněném registračním formuláři na webu http://www.gastronomicka-skola.cz/aktivity-skoly/soutezni-festival-blanensky-ctyrlistek. Takto vyplněný formulář současně s fotografií produktu anebo ilustrační fotografie v tiskové kvalitě (min. 1600 pix) zašlete v elektronické podobě na e-mailovou adresu ctyrlistekBK@seznam.cz.  Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně tři turistické produkty.

Všechny soutěže v rámci Blanenského čtyřlístku budou hodnoceny komisí, která bude sestávat ze zástupců pořadatele, odborné i laické veřejnosti a města Blanska. Soutěžní festival se bude konat 20. - 22. března 2018 v Dělnickém domě v Blansku.