Hlasujte pro jižní Moravu!

Hlasování v anketě probíhá tradičně on-line na turistickém portálu Kam po Česku od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019. Pořadatelem ankety je Vydavatelství KAM po Česku ve spolupráci s veletržní správou Incheba EXPO Praha a pod záštitou Asociace krajů České republiky.

Cílem ankety je zmapovat oblíbenost krajů ČR z pohledu deseti volnočasových aktivit, kterými jsou:
LETNÍ DOVOLENÁ ■ PĚŠÍ TURISTIKA ■ CYKLOTURISTIKA ■ FOLKLOR A TRADICE ■ LÁZNĚ, LÁZEŇSTVÍ, WELLNESS ■
PAMÁTKY / HISTORICKÁ MÍSTA ■ ZIMNÍ DOVOLENÁ ■ VÝLETY S DĚTMI ■ KONĚ A KOŇSKÉ STEZKY ■ ZÁŽITKY A ADRENALIN.

Hlasující udělují v každé kategorii tři hlasy svým preferovaným krajům s tím, že za první preferovaný kraj v kategorii udělují tři, za druhý dva a za třetí jeden bod. Účastníci ankety tak oceňují jednotlivé kraje ve výše uvedených kategoriích jednak podle svých vlastních zkušeností v roce 2018, nebo podle toho, kam by se chtěli vydat. 

Hlasujte zde: Anketa Kraj mého srdce

Výsledky VII. ročníku ankety Kraj mého srdce budou vyhlášeny a ceny pro vítězné kraje předány 21. února 2019, v první den 28. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze.
Dále budou výsledky zveřejněny na portálu www.kampocesku.cz a v magazínu KAM po Česku – vydání březen 2019.