Dejme Blansku zelenou!

Druhá polovina tohoto živého plotu bude vysazena v letošním roce při jarní okrašlovací akci 7. dubna 2018. Akce potrvá od 10:00 do 12:00 hod.

Zájemci z řad široké veřejnosti a zástupci sportovních klubů zde budou mít možnost zasadit si pod
dohledem zkušených zahradnických odborníků vlastní strom a případně do jeho kořenů ukrýt ve
vlastním skleněném pouzdře svůj vzkaz pro příští generace. Doporučujeme proto vzít si odpovídající
venkovní oblečení a nářadí s sebou. Kromě sázení stromů proběhne i úklid travnatých ploch na
sportovním ostrově.
 
Po skončení akce bude pro všechny dobrovolníky připraveno drobné občerstvení, pečivo i špekáčky
zdarma. Věříme, že i letos se sejdete na sportovním ostrově v hojném počtu a společně dáme již
podruhé Blansku zelenou.