Výstava Vladimíra Havlíka MULTIKINO - 16. 9.-13. 10. 2017

Galerie města Blanska
Vernisáž k výstavě proběhene v 17:00 hodin 16. 9. Zahraje kapela Ostrý zub.

Výstava potrvá do 13. října 2017.

Kurátorka: Jana Písaříková.
 
Vladimír Havlík se pohybuje se na rozmezí akčního umění jako bezprostředního projevu a akčního umění jako výzkumné metody.

V autorově přístupu se z archivu umělce/performera stává výchozí místo, skrze které se vracíme nejenom k minulým událostem, ale které nám umožňuje konstituovat i jejich novou podobu.

Řekněme, že hrdinou našeho multikina je anonymní muž cestující prostřednictvím „stříbrného plátna“ v čase. Podařilo se mu uskutečnit to, co je nemožné. Vrátil se na místa, na kterých se vyskytoval před lety a znovu prožil dávné situace. Před očima diváků tak defiluje série filmů natočených (většinou ve spolupráci s Edou Cupákem) na 8 mm kameru. Část z nich Vladimír Havlík (ve spolupráci s Petrem Šprinclem) natočil stejnou technologií znovu. Dochází tak ke konfrontaci muže naplno prožívající pocit svobody, ovlivněné romantizující subkulturou hippies a toho stejného muže, který se do těchto stavů klopýtavě vrací – s vědomím vších pochybností, možné trapnosti, s vlastní nabytou zkušeností. V druhém čtení je tato výstava cestou archivem do jeho okrajových zón, k dílům, které autor považoval za nedokončené či nevydařené. Ovšem potřeba zpětného autorského pohledu a přehodnocení vlastní tvorby jej nakonec přivedla k rozhodnutí tyto díla zveřejnit.

Hostem výstavy je Ivan Krajíček aka pan Smůla, malíř a příležitostný filmař. Jeho film z roku 1986 sdílí s těmi Havlíkovými stejný životní pocit.

V prostoru multikina si prosím nabídněte popcorn a udělejte pohodlí