Stříbrný poklad z Moravského krasu - 14. 4. -31. 12. 2017

V Domě přírody Moravského krasu bude od 14. dubna 2017
vystaven unikátní nález stříbrných mincí z území Moravského krasu.
Datován je do druhé poloviny 13. století.

Hromadný nález obsahoval celkem 67 stříbrných mincí Přemysla Otakara II.
a Václava II. z konce 13. století – moravské a české brakteáty a rakouské feniky.

Kolekce stříbrných mincí je ze sbírek Muzea regionu Boskovicka
a bude přístupná v Domě přírody Moravského krasu do konce roku 2017.