Blansko - Památník Karoliny Meineke

Karolina byla ženou pozdějšího anglického krále Viléma IV. Zemřela v Blansku a její příběh nenaplněné lásky připomíná památník v blízkosti kostela sv. Martina.

Olomučany - Památník Karla Hynka Máchy

Spadá do památek na území tzv. Lesnického slavína. Byl vybudován k uctění památky autora "Máje". Stěny pomníku zdobí verše tohoto díla společně s odkazem básníka.

Křenkův pomník

Pomník na trase naučné stezky Macocha poblíž nejvyššího místa Chobotu. Nese jméno známého turisty a propagátora Moravského krasu, který zahynul v Osvětimi.

Památník Hradské cesty

Zajímavý monument se slunečními hodinami, citáty I. S. Turgeněva a A. France, nacházející se při cestě z Olomučan na Nový hrad.

Blansko - Alegorie válečnictví

Unikátní dvoutunová litinová plastika, která byla odlita v blanenských železárnách v roce 1918 původně pro severoitalský Trident (dnes Trento). Motivem mohutné plastiky je bůh války Ares odpočívající na válečných trofejích. Vzhledem k pohnutým událostem na konci 1. světové války již k instalaci na původním místě určení nedošlo. Zajímavý monument se dnes nachází v parčíku u ředitelství ČKD Blansko na břehu říčky Punkvy.

Blansko - Památník selství

Netradiční forma připomínky dávné historie Blanska a zejména selských statků, které stávaly v místech dnešního náměstí Svobody. Památník je tvořen bronzovou plastikou hříbat, reliéfní deskou znázorňující císařskou orbu Josefa II. a symbolickými podkovami s názvy tří zaniklých selských statků, které jsou zasazeny v dlažbě náměstí. Památník byl vytvořen zásluhou J. a A. Cetkovských, potomků jednoho ze starých blanenských selských rodů.

Bořitov - husitské sousoší

Turisty často vyhledávané sousoší Jana Žižky, Jana Husa a Prokopa Holého od Stanislava Rolínka, vytesané v roce 1927 v pískovcové skále na severní straně Velkého Chlumu. Nadaný samouk Rolínek tehdy použil k vytvoření sousoší, které už v době vzniku vzbudilo značný ohlas, pouze hasičskou sekerku a půlku nůžek na stříhání ovcí. Dostupné je snadno lesní cestou z Bořitova 3 km po zelené turistické značce, nebo v obdobné vzdálenosti po červené z Obory.

Lesnický Slavín

Lesnický Slavín se nachází v lesích Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, spravovaných Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, které se táhnou od severního okraje Brna až k Blansku. Jedná se o světově unikátní soubor více než sedmi desítek pomníků, pamětních desek, vyhlídek a studánek věnovaných nejen významným lesníkům a profesorům univerzity, kteří se zasloužili o vědecké poznání lesů a rozvoj lesního hospodářství, nýbrž i umělcům, jejichž dílo krása lesů a přírody inspirovala. Památníky zde vznikají již od roku 1929 a nejvíce se jich nachází v okolí Adamova, Olomučan a Křtin a to nejen na trasách turistických cest, ale i mimo tyto trasy.

Více informací