Lesnické hospodaření s výmladky - 10.-11. 10. 2017

8:00-15:00 h, Zámek Křtiny
Výmladkové hospodaření prošlo v historii českého lesnictví, stejně jako jiné hospodářské způsoby, řadou etap, souvisejících s měnícími se potřebami a životním stylem společnosti, rozvojem mechanizace, apod. Dříve na mnoha místech tradiční způsob hospodaření byl, zejm. ve 2. pol. minulého století, s menším či větším úspěchem nahrazen lesem vysokokmenným. Zbytky výmladkového hospodaření v podobě předržených výstavků či „přestárlých“
nepravých kmenovin jsou v lesních porostech patrné dodnes a nejen to. S výmladky, jako přirozeným jevem reprodukce mnohých dřevin, se v nižších a středních polohách běžně setkáváme při obnově i výchově „normálního“ lesa, kdy lesní hospodář má přímou možnost ovlivňovat jejich podíl. V poslední době, v souvislosti s novými vědeckými poznatky, zejm. v oblasti ekologie, ekofyziologie a adaptace lesů na sucho se lesnické hospodaření s výmladky opět stává aktuálním leso-ochranářským tématem.

Cílem dvoudenního semináře je zvýšit informovanost odborné veřejnosti z řad lesníků, ochránců přírody, pracovníků státní správy a dalších v dané problematice – od historie, přes biodiverzitu a fyziologii až po ekonomiku a lesnický management.

Přednášky a exkurze budou vedeny od předních českých odborníků v daném oboru.