Krojované šebrovské hody - 13. a 14. 10. 2017

Šebrov
Stárky a stárci Šebrova Vás srdečně zvou na Krojované šebrovské hody!

Pátek 13. 10. 2017
od 13:00 hod - Stavění máje
V průběhu celého dne a večera zajištěno občerstvení

Sobota 14. 10. 2017
10:00 - Předání hodového práva od pana starosty u obecního úřadu
11:00 - Předtančení České a Moravské besedy pod májí v Šebrově,
doplněné tanečkem nejmenších dětí,
následuje průvod obcí
20:00 - Česká a Moravská beseda na sále následovaná tanečním pásmem. Vstupné 80 Kč.
21:00 - Zahájení večerní taneční zábavy se skupinou Pohoda