Stavba nové provozní budovy u Punkevních jeskyní bude zahájena v nejbližších dnech

Stávající provozní budova u Punkevních jeskyní byla postavena v roce 1947. V současné době již tato budova nevyhovuje požadavkům cestovního ruchu, požadavkům hygienickým a ani požadavkům k zajištění bezpečnosti pracovníků a návštěvníků jeskyně. Proto byla již v roce 2004 vypsána veřejná architektonická soutěž na zpracování návrhu řešení stavby vstupního objektu areálu Punkevních jeskyní v Moravském krasu. V rámci soutěže byl vybrán jako vítězný návrh Architektonické kanceláře Burian - Křivinka z Brna. V roce 2012 se nám podařilo zajistit potřebné finanční zdroje z operačního programu Životní prostředí. Cena nové budovy včetně bouracích prací, přípojek a venkovních úprav je cca 49 milionu korun. Realizaci stavby bude na základě výběrového řízení provádět firma Stavos Brno a.s..

V současné době probíhají v areálu Punkevních jeskyní přípravné práce, vlastní termín zahájení stavby je stanoven na polovinu června 2014.

Vzhledem k tomu, že nová provozní budova bude umístěna v místě budovy stávající a tu bude nutné před zahájením stavby zbourat, měly být Punkevní jeskyně podle původního záměru po dobu výstavby uzavřeny. Pro mimořádně velký zájem domácích i zahraničních turistů o návštěvu jeskyní se Správa jeskyní ČR rozhodla vyhovět zájmu turistů a jeskyně nechat alespoň pro hlavní letošní turistickou sezónu otevřeny. Turisté však budou muset v této době počítat s určitými omezeními. Omezení se nedotknou vlastních prohlídek jeskyní, ale ve vstupním areálu bude pro návštěvníky pouze provizorní provozní zázemí. Prodej vstupenek, suvenýrů a zázemí pro pracovníky Punkevních jeskyní bude v mobilních buňkách, umístěných vedle stávajících veřejných záchodů. Ty budou v provozu po dobu výstavby nové provozní budovy v závislosti na otevírací době jeskyní.  Návštěvníkům jeskyní bude chybět i stávající bufet. Občerstvení bude v areálu zajištěno pouze v minimální míře formou automatů nebo je možné využít stravovacích kapacit v blízkém Skalním mlýně či u propasti Macochy. Plocha staveniště bude oplocena, čímž se zmenší shromažďovací prostor pro návštěvníky. Ti budou vcházet do jeskyně tzv. tubusem, nově vybudovaným pod skalní stěnou za stávající provozní budovou. Rovněž je nutné počítat se zvýšenou dopravou na přístupové silnici v Pustém žlebu v úseku Skalní mlýn – Punkevní jeskyně a je třeba zde dbát zvýšené opatrnosti.
Správa jeskyní Moravského krasu se předem omlouvá za možné komplikace a děkuje návštěvníkům Punkevních jeskyní za pochopení.

Punkevní jeskyně budou otevřeny do konce měsíce října 2014. V zimních měsících bude provoz v jeskyních uzavřen. S jeho obnovením se počítá na jaře 2015. Dokončení a slavnostní otevření celého nového areálu je plánováno na konec června 2015.

Jiří Hebelka
Správa jeskyní Moravského krasuVizualizace: Architektonická kancelář Burian-Křivinka, s.r.o.