Oznámkujte služby Městského úřadu v Blansku

Vážení občané, předkládáme Vám opět dotazník k úrovni služeb MěÚ Blansko. Znovu se chceme ptát Vás, „zákazníků“, kteří využíváte služeb Města Blansko a jeho městského úřadu, jak jste spokojeni se službami, které vám poskytují.

Dotazník je striktně anonymní. Naleznete ho otištěný ve Zpravodaji města Blanska, ale můžete jej vyplnit i elektronicky na adrese www.blansko.cz/anketa/, případně si jeho formuláře můžete vyzvednout v budovách MěÚ Blansko a v Blanenské informační kanceláři Blanka. Na požádání Vám jej vydají i na jednotlivých odborech MěÚ.

Vyplňte dotazník k úrovni služeb online.


Prosíme Vás, abyste si našli chvilku na vyplnění tohoto dotazníku a také o zachování co největší míry objektivity při odpovědích na pokládané otázky. Výsledky tohoto šetření pro nás budou důležitým vodítkem k dalšímu zlepšování činnosti Městského úřadu Blansko a jím poskytovaných služeb, proto čím větší počet respondentů na otázky objektivně odpoví, tím přesnější obraz o míře spokojenosti veřejnosti s naší prací si budeme moci udělat.


Vyplněný dotazník na papíře můžete odevzdávat do připravených a označených schránek:
- v budově MěÚ na nám. Republiky 1 v 1. podlaží
- v Blanenské informační kanceláři Blanka

Prosíme Vás o odevzdání vyplněných dotazníků do konce října 2013. Poté budou všechny doručené dotazníky zpracovány. Dosažené výsledky šetření budou projednány vedením města a budou sloužit jednak jako zpětná vazba a také jako náměty pro zlepšení činnosti úřadu a orgánů města. Zjištěné výsledky šetření budou následně také zveřejněny.

Za Vaše odpovědi a podněty Vám předem jménem MěÚ Blansko děkuji.

Ing. Lubomír Toufar
starosta města