Ohlédnutí za prvním rokem Pohádkového království šneka Krasíka

První rok v království
Na úvod v krátkosti připomeňme, že k slavnostnímu založení pohádkového království v Moravském krasu došlo 5. dubna 2014 v Senetářově za účasti veřejnosti a zástupců všech zakládajících pohádkových kanceláří. Cílem projektu "Pohádkového království šneka Krasíka" je vytvořit a rozvíjet společný obraz Moravského a Slovenského krasu jako cílových destinací zejména pro rodiny s dětmi, jež tvoří značnou část potenciální turistické klientely, a představit obě krasové oblasti jako magické krajiny, které lze objevovat a poznávat nejen skrze viditelné, ale taky prostřednictvím místních příběhů, pověstí a pohádek.

Během turistické sezony navštívilo pohádkové kanceláře několik stovek návštěvníků, kteří se stali oficiálními poutníky pohádkovým královstvím, sbírali razítka do cestovního pasu a byli následně odměněni drobnostmi s pohádkovou tématikou: pexesem, hrou, či pohádkovou knihou Krasíkových dobrodružství. Sportovněji založeným rodinám byla určena lokální geocachingová hra: série schránek rozmístěných po regionu obsahující nejen dřevěné geocoiny pro nálezce, ale zejména část tajenky, jejíž úspěšní luštitelé byli na závěr sezony odměněni.


Ocenění pro slovenský partnerský projekt
Stejně intenzivní činnost probíhala simultánně na slovenské straně, není proto divu, že Pohádkové království šneka Krasíka se v listopadu 2014 stalo vítězným projektem slovenské soutěže "Projekty MAS". Vítěz byl vybrán z celé řady uchazečů odbornou komisí Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky, Zemědělskou platební agenturou a Národní sítí rozvoje venkova Slovenské republiky. Je třeba zdůraznit, že nejde jen o úspěch slovenské části projektu, ale i české, neboť obě království jsou velmi úzce provázána, obě části projektu byly posuzovány společně a právě onen mezinárodní přesah byl velmi pozitivně hodnocen.


Co čeká šneka Krasíka v příštím roce?
Pro turistickou sezónu 2015 jsou připraveny další novinky: došlo k posílení úlohy webového rozcestníku www.krasko.info, který soustřeďuje regionální nabídku aktivit vhodných pro cílovou skupinu, tedy rodiny s dětmi, obsahuje fotogalerie z již uskutečněných akcí, tipy na výlety a obsahuje i zábavnou sekci pro děti. Jednotlivé pohádkové kanceláře postupně přicházejí s vlastními projekty, které na projekt pohádkového království přímo navazují. Za zmínku stojí např. Krasíkova stezka kterou společně připravují penzion Starý pivovar a zámek Křtiny, speciální položky na jídelním menu zapojených restaurací, sešit pohádkových omalovánek či Krasíkova školička, prázdninové hlídání dětí organizované petrovickým penzionem U hraběnky. Díky brněnské provozovně lažánecké mydlárny a svíčkárny známé pod značkou „Mydlidědek“, získá pohádkové království i své první „velvyslanectví“ mimo Moravský kras. To bude sloužit mimo jiné i jako kontaktní místo pro potenciální návštěvníky z brněnské aglomerace.
Pro rok 2015 je v plánu také vznik dalšího pokračování knihy příběhů šneka Krasíka z pera Slavomíra Szabó a postupné rozšiřování počtu pohádkových kanceláří v regionu (na podzim 2014 přibyly další dvě).


Nový regionální propagační materiál
Do projektu se od prvopočátku intenzivně zapojuje i Město Blansko prostřednictvím blanenské informační kanceláře Blanka. Ta je nejen jednou z nejnavštěvovanějších pohádkových kanceláří, ale podílí se i na dalších společných aktivitách cestovního ruchu v regionu Moravského krasu. Posledním takovým počinem je úzká spolupráce mezi MAS Moravský kras a Městem Blansko na vydání nového propagačního materiálu nazvaného „Brána Moravského krasu otevřena.“ Jde po mnoha letech o první celoregionálně zaměřený propagační materiál, který byl vydán díky finanční podpoře Programu rozvoje venkova a aktivnímu tvůrčímu přínosu úseku cestovního ruchu Města Blansko a Místní akční skupiny Moravský kras. Materiál bude k dispozici v počtu cca 15.000 výtisků. Na jeho stránkách se návštěvník dozví mnohé nejen o městě Blansku, jemuž je zde věnován opravdu významný prostor, nebo o veřejně přístupných jeskyních, ale i o památkách, rozhlednách a dalších zajímavostech v okolních obcích, o originálních výrobcích z Moravského krasu, či nejzajímavějších akcích, které se zde v průběhu roku konají. Nechybí v něm ani přehled nejvýznamnějších ubytovacích a stravovacích zařízení a samozřejmě shrnutí základních informací v angličtině. Pohádkovému království šneka Krasíka je v něm  věnována samostatná sekce. Tento materiál, jehož grafická podoba záměrně odkazuje na regionálně zaměřený turistický portál www.blanensko.cz, bude jednou z novinek, které bude Město Blansko prezentovat počátku příštího roku na veletrzích Regiontour v Brně, Holidayworld v Praze nebo Slovakiatour v Bratislavě.

Bližší informace o pohádkovém království šneka Krasíka lze nalézt na: www.krasko.info
Zájemci o zřízení další pohádkové kanceláře se mohou obrátit na MAS Moravský kras z.s.,  tel. číslo: 739 042 933.


Zakládající pohádkové kanceláře království:
Restaurace a hotel Olberg, Olomučany
Zámecký penzion Kopeček Rájec-Jestřebí
TIC Jedovnice,
Došková chaloupka v Ruprechtově
Hotel Sladovna, Černá Hora
Hotel Stará škola, Sloup
Zámek Křtiny
Došková chaloupka Ruprechjtov
Ubytování u Macochy, Vilémovice
Blanenská informační kancelář „Blanka“,
Penzion U Hraběnky, Petrovice
TIC Veselice,
Mydlárna a svíčkařství, Blansko – Lažánky

Nově zřízené kanceláře:
Větrný mlýn Rudice
Penzion Niké Jedovnice