O víkendu se na Blanensku otevřou památky

BLANSKO

Dřevěný kostelík
Dřevěný kostelík sv. Paraskivy byl postaven jako pravoslavný v Nižním Selišti na Podkarpatské Rusi. Stavba kostelíku byla zahájena v roce 1601 a byla ukončena až za 40 let. Je vystavěn v architektonickém slohu rusínské gotiky horního Potisí a je nejstarší svého typu na našem území.

Ve dnech EHD 2012 otevřeno:
15.9.2012 10.00 - 17.00 hod.
16.9.2012 10.00 - 14.00 a 15.00 - 17.00 hod.

Doprovodná akce:
Neděle 16.9.2012 v 17 hod - Komponovaný pořad Jakuba Syneckého a Michala Hvězdy  – „Architektura a poezie“. Mgr. Synecký, historik umění, přiblíží i některé méně známé architektonické památky v Blansku.


Kostel sv. Martina
Jedná se o stavbu z počátku 12. století, později přestavěnou. V jižní stěně se nachází zbytek pozdně románského portálu a torzo plastiky sv. Martina. Ve věži můžete nalézt zvon "Poledník", pravděpodobně jeden z nejstarších na Moravě. U kostela památník a rozárium Karoliny Meineke.

Ve dnech EHD 2012 otevřeno:
15.9.2012 9.00 - 17.00 hod.
16.9.2012 10.00 - 12.00 hod.
Den otevřených dveří, prohlídky kostela s odborným výkladem, prohlídka památníku a rozária Karoliny Meineke, informace o evropské poutní cestě Via Sancti Martini. Vzhledem k renovaci schodiště na věž budou letos během EHD věž i historický zvon Poledník nepřístupné

ADAMOV

Kostel sv. Barbory se Světelským oltářem
Kostel sv. Barbory v Adamově je známý především díky svému historickému unikátu, vyřezávanému gotickému oltáři z let 1516–1525, pocházejícímu z chrámu cisterciáckého opatství v rakouské Světlé.

Ve dnech EHD 2012 otevřeno:
15.9.2012 9.00 - 17.00 hod.
16.9.2012 13.00 - 16.00 hod.


Stará huť u Adamova a Huť Františka
Objekty Staré huti jsou umístněny v Josefovském údolí u Křtinského potoka přibližně 3 kilometry východně od Adamova. Jsou pozůstatkem hutnického komplexu, který zde nechal počátkem 18. století vybudovat kníže Jan Adam z Liechtensteina. V roce 1971 byla zahájena rekonstrukce areálu, který později převzalo TMB. Po dokončení v roce 1984 byla otevřena i expozice.

Ve dnech EHD 2012 otevřeno:
16.9.2012 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

SPEŠOV

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple byla postavena v novogotickém stylu v roce 1856 na památku odvrácení cholery. Vysvěcena byla první říjnovou neděli v roce 1857. V letech 2004-2006 se uskutečnila generální oprava interiéru a exteriéru kaple a pořízeny nové věžní hodiny. Dodnes se zde konají pravidelné bohoslužby

Ve dnech EHD 2012 otevřeno:
15.9.2012 10.00 - 17.00 hod.
 

KŘTINY

Chrám Jména Panny Marie

Monumentální barokní centrála s přilehlým ambitem a kaplí sv. Anny byla vystavěna v letech 1718-50 podle návrhu J. B. Santiniho.Ambity chrámu v sobě ukrývají i jednu z největších funkčních zvonoher ve Střední Evropě a v podzemí se nachází rozsáhlá kostnice, známá díky nálezu několika lebek s podivnými ornamenty, jejichž význam se dodnes nepodařilo objasnit.

Ve dnech EHD 2012 otevřeno:
15.9.2012-16.9.2012 9.00 - 17.00 hod.