Nový propagační film představuje Blansko

"Je to nový projekt, do určité míry inovativní,“ říká Jiří Kučera z kanceláře tajemníka, která má propagaci města na starosti. „Existují turistické portály, které dávají tipy na turistické cíle, jde však výhradně o statické prezentace. Tento projekt prezentuje jednotlivá místa prostřednictvím videa,“ vysvětluje.

Zatímco se konkurenční turistické rozcestníky plní poměrně nárazově a nepravidelně, o projekt Aspidy je zájem, zejména proto, že se nezaměřuje pouze na jednotlivé lokality, ale snaží se systematicky pokrýt širší území v rámci regionu, což odpovídá potřebám turisty, který se ubytuje na jednom místě a vyráží do okolí. „Vstup většiny obcí Moravského krasu do projektu byl podmínkou naší účasti, zůstat osamocenou tečkou na mapě portálu by pro nás nemělo smysl,“ potvrzuje Jiří Kučera důležitost této stránky věci.

Přestože je tak film propagující Blansko jedním z řady prezentací v rámci Moravského krasu, něčím se přece jen liší. Zatímco jinde se role místních průvodců zhostili starostové, blanenský starosta Lubomír Toufar pověřil tímto úkolem známého patriota a legendárního turistu Kašpara Krásu Blanenského. Ten návštěvníky při virtuální procházce městem provede po kulturních památkách, sportovištích i cyklostezkách.

Do projektu se kromě města zapojily další blanenské subjekty působící na poli cestovního ruchu, především penziony a restaurace, jejichž prezentace se objeví na webu projektu vedle propagačního videa města.

Filmová prezentace města Blanska je uveřejněna na stránkách www.cestujemepocr.cz.