Do krasu zas Krasobusem!

Svou premiéru si Krasobus odbyl již v roce 2011 díky spolupráci Města Blansko, ČAD Blansko a. s. a společnosti SMK a. s.. Jeho loňský sezonní provoz na trase Blansko – Skalní mlýn byl do značné míry zkušební a šlo o první počin zúčastněných partnerů ve snaze zajistit touto formou nejen dopravu turistů do Moravského krasu, ale umožnit jim zároveň, aby navštívili blanenský aquapark, zámek Blansko , dřevěný kostelík nebo třeba jen poseděli v některé z blanenských kaváren a restaurací.

Na základě vyhodnocení zkušeností z provozu Krasobusu v uplynulém roce a s přihlédnutím k některým námětům cestujících, letos dochází k několika podstatným změnám. Díky spolupráci se společností Kordis JMK, spol. s r. o., která je koordinátorem dopravního systému Jihomoravského kraje, nepůjde letos již o tzv. zvláštní autobusovou linku, na níž z principu nemohou být jízdenky prodávány u řidiče, nýbrž o rozšířenou linku 226 - Krasobus zařazenou do integrovaného dopravního systému JMK. V Krasobusu budou nyní platit obvyklé tarify IDS JMK a cestující si budou moci jízdenky zakoupit přímo u řidiče. Na území města Blansko i při cestě do Skalního mlýna budou cestující přepraveni za cenu jízdného MHD.

Tím ale výčet změn v provozu linky nekončí. Kromě obousměrného okruhu Blansko – Skalní mlýn zajíždí linka opět i do centra města a od letoška v pondělí, o víkendech a svátcích i na Češkovice, aby blanenským i návštěvníkům města usnadnil cestu k dalším turistickým cílům v nejbližším okolí.

Nabízí se tak kupříkladu zajímavá trasa výletu, kdy se ráno mohou turisté nechat vyvézt Krasobusem na Češkovice, odtud pokračovat na rozhlednu Veselice – Podvrší, dále na hrad Blansek, poté sestoupit do Pustého žlebu, navštívit Macochu nebo některou ze zpřístupněných jeskyní a odpoledne se nechat Krasobusem opět odvézt ze Skalního mlýna do Blanska.

Přímé spojení se Skalním mlýnem jistě ocení také hosté Wellness hotelu Panorama, kteří při svých výpravách do Moravského krasu budou moci využít výhody, které jim nabízí cesta Krasobusem: přímé a levné spojení až na Skalní mlýn, žádné starosti s placeným parkováním a řidičům v neposlední řadě i možnost dát si v parném letním dni s klidným svědomím pivo...

Projekt Krasobusu získal pro letošní rok rovněž podporu Ministerstva pro místní rozvoj, které poskytlo ČAD Blansko
a. s. dotaci na nákup nového nízkopodlažního autobusu IVECO STRATOS. Vozidlo má vyhrazené místo pro přepravu dětského kočárku, resp. invalidního vozíku, a variabilní uspořádání jeho interiéru umožňuje obsaditelnost 20 nebo 25 míst přidáváním jedné řady sedadel. Ve vozidle bude opět instalována obrazovka, na které se budou cestujícím promítat důležité turistické informace.

Vedle klasického jízdného bude pro zájemce připravena i speciální zpáteční jízdenka, s níž bude spojena řada zajímavých slev na vstupné a turistické služby v Blansku a v Moravském krasu. Tuto speciální jízdenku bude možno zakoupit přímo ve vozidle, dále v Blanenské informační kanceláři Blanka, v hotelu Skalní mlýn i na dalších turisty navštěvovaných místech.

Aktuální informace o jízdním řádu Krasobusu, speciálním jízdném a systému na něj navázaných slev naleznete na www.krasobus.cz.JKčr